top of page

Nové poznatky o endometrióze

Aktualizováno: 3. 6. 2019

Vyšla nová kniha o endo a já jsem se zase něco přiučila

Knih o endometrióze na regálech knihkupectví moc nenajdeme. Málokterá pacientka má tolik času a energie, aby sepsala své zážitky z boje s touto nepříjemnou nemocí, a málokterý specialista na endometriózu udělá totéž. Co se týče té první kategorie, mám nastudovanou knížku od Aubree Deimler s názvem From Pain to Peace with Endo [1], a knížku Adenomyosis: A Significantly Neglected and Misunderstood Disorder [2] od Marie Yeager. Z druhé kategorie jsem zatím čerpala poznatky pouze z knihy Stop Endometriosis and Pelvic Pain [3] od Dr. Cooka.


Teď se k tomu ale přidala i nová kniha Dr. Tamera Seckina s názvem The Doctor Will See You Now: Recognizing and Treating Endometriosis [4].


Cílem tohoto článku není obsáhnout základní informace o endometrióze. Pokud o nemoci zatím moc nevíte, doporučuji začít u mých článků Endo… Jak žít s bolestí a Endometrióza je multisystémová nemoc, případně podívat se na další články v sekci Endometrióza a hormony. Tento článek má za cíl přinést nové střípky informací, které jsem se z knihy dozvěděla. Pokusila jsem se je rozdělit do přehledných tematických kategorií.
Dr. Seckin přináší poznatky z nově provedených studií a vysvětluje, jak přistupuje k léčbě nemoci (a především k chirurgickému odstranění) on. V knize také najdete různé schematické nákresy endometriózy, které jsou velmi ilustrativní a pomohou vám lépe si představit, co se ve vašem těle děje.


Na knížce se mi taky moc líbilo, že ačkoliv autor sám nemoc (logicky) nikdy nezažil, je jasné, že má velkou schopnost empatie a pochopení pro ty, které se s ní potýkají. Velmi citlivě a důrazně mluví o tom, jaké obrovské těžkosti s sebou nemoc přináší a jak obtížné je se s nimi vypořádat.


Doufám, že pro vás tyto další střípky informací budou užitečné a pomohou vám udělat si lepší obrázek o tom, čemu vlastně vy, anebo vaši blízcí čelíte.Vznik a charakter endometriózy


Dr. Seckin zásadně hovoří o endometriální tkáni jako o „tkáni podobné endometriu“ (endometrium-like tissue). Není to poprvé, co jsem se setkala s teorií (či možná už zavedeným názorem), že tkáň endometriózy v dutině břišní není 100% stejná jako endometriální tkáň v děloze. I když k tomu v knize není další vysvětlení, považuju za důležité toto zmínit, protože je možné, že tento fakt vysvětluje, proč endo tkáň mimo dělohu pracuje, rozrůstá se a způsobuje srůsty. Je to také důležité v kontextu odstranění dělohy a vaječníků, kdy bývají pacientky překvapeny, že endo a potíže s ní spjaté u nich nezmizely.


Co se týče vzniku nemoci, Dr. Seckin se vyjadřuje ke dvěma již známým teoriím: teorii retrográdní menstruace a teorii vzniku endometriózy již při vývoji embrya. Autor potvrzuje, že bylo prokázáno pomocí autopsií u novorozenců, že endometrióza může být přítomna hned při narození. Důvod je pravděpodobně ten, že je plod v těle matky vystaven vyšším hladinám estrogenu a progesteronu.


Endometrióza je potom aktivována s první menstruací a retrográdní menstruace je jejím spouštěčem. Retrográdní (tzn. zpětná) menstruace probíhá pravděpodobně i u zdravých žen. Endometriální tkáň z dělohy se dostává mimo jiné i zpět do dutiny břišní skrz vejcovody. Dr. Seckin uvádí, že se domnívá, že retrográdní menstruace „musí hrát úlohu při rozvoji endometriózy, především na úrovni genetického materiálu v kmenových buňkách“. Jak sám dodává, je dokonce možné, že nemoc vzniká u různých žen různě, a proto může platit několik různých hypotéz.


Nedávné studie stále častěji hovoří o dalších faktorech, které mají pravděpodobně na vznik nemoci vliv: genetika, porucha imunity, metaplasie (schopnost buňky přeměnit se na jiný typ buňky, aby se lépe přizpůsobila novému prostředí), či vystavení toxinům z okolního prostředí.

Diagnóza


Dr. Seckin dále upřesňuje, jak by měla správně vypadat diagnóza endometriózy. Přesná diagnóza by podle něj měla obsahovat tři kroky:


  • Klinické vyšetření – ultrazvuk a/nebo magnetická rezonance (MRI)

  • Vizuální identifikaci pomocí laparoskopie.

  • Potvrzení pomocí histologie po odebrání biopsií.


Biopsie jsou pro Dr. Seckina důležité proto, aby se rovnou vyloučila rakovina vaječníků. Proto pokud vás čeká operace, nezapomeňte se svého lékaře na biopsie zeptat, případně o ně požádat. Já jsem to například opomněla, a neměla jsem.Klasifikace endometriózy


Tradičně se nemoc klasifikuje jako endometrióza 1. až 4. stupně. Její projevy ovšem nemusí odpovídat oficiální klasifikaci (i když tomu tak často bývá). Může se stát, že žena s endometriózou 4. stupně o nemoci vůbec neví, protože nemá žádná projevy, a zjistí ji, až když nemůže otěhotnět.


Dr. Seckin navrhuje novou klasifikaci, která lépe odpovídá rozsahu nemoci a komplikacím, které působí.


Raná endometrióza (early endometriosis) – Jedná se minimální peritoneální endometriózu, tedy endo, která zasáhla blánu, jež od sebe odděluje orgány v dutině břišní. Tento typ endo ještě nemusí být bolestivý, pokud se v této fázi objevují symptomy, jsou nejčastěji nejsilnější během puberty.


Ovariální endometrióza (ovarian endometriosis) – Tento typ endo je častý, postihuje 30 až 40% žen s endo. Endometriomy jsou velké cysty na vaječnících (mohou vaječník dokonce celý pohltit). Jsou naplněny tekutinou sestávající z částeček endometriální tkáně, sražené krve a zánětlivých enzymů. Říká se jim také „čokoládové cysty“, protože stará krev v nich má hnědou barvu. Pokud prasknou, endometriální tkáň z nich se může usadit na dalších orgánech v břišní dutině. Cysty bývají většinou extrémně bolestivé a musí se chirurgicky odstranit (na rozdíl od běžných ovulačních cyst).


Hluboce infiltrovaná endometrióza (deep infiltrating endometriosis) a hluboká fibrotická nodulární endometrióza (deep fibrotic nodular endometriosis) – První typ se vyskytuje především na močovém měchýři, případně prorůstá až do jeho stěny. Druhý typ vede k tvorbě nodulů v Douglasově prostoru (prostor mezi dělohou a močovým měchýřem, uterosakrálními vazy, rektem a vagínou). Oba typy endo způsobují obrovské pánevní bolesti, bolesti při pohybu střev, bolesti při sexu, narušení anatomie, neplodnost, bolesti nohou a zažívací potíže jako nadýmání, zácpa či průjem.


Zamrzlá pánev (frozen pelvis) – Jedná se o nejtěžší typ endo, kdy v pánevní oblasti došlo k takovým změnám, že je celá oblast prakticky srostlá a velmi těžko pohyblivá (orgány mají za normálního stavu po sobě hladce a bezbolestně klouzat, ne být zamrzlé na místě). Zkušený specialista je schopný tento typ endo poznat už při prohlídce v ordinaci.


Mimochodem, já jsem v loterii vyhrála hned tři typy – endo na vaječníku a vejcovodu (se srůstem s močovodem, ovšem pokud vím, bez čokoládové cysty), endo na močovém měchýři a hluboce prorůstající endo v rektovaginální oblasti prorostou až na stěnu vagíny.

Autor také hovoří o tzv. „tiché endometrióze“. Jedná se o situaci, kdy pacientka nemá žádné příznaky, ale nemůže otěhotnět. Obrátí se potom na kliniku asistované reprodukce, ale IVF často selhává. Po chirurgickém odstranění endo ale pacientka jakoby zázrakem otěhotní. Dr. Seckin vysvětluje, že to je proto, že při operaci se z vaječníků a okolí odstraní zánětlivá tkáň, která produkuje nepřátelské zánětlivé látky zvané „cytokiny“. Tyto molekuly paralyzují jak vajíčko, tak sperma, čímž procesu oplodnění zabrání. Dalším důvodem je, že endo naruší anatomii pánevního dna, což vede k jizvení a adhezím, a často také zablokování vejcovodů či vaječníků, a vajíčko se potom nedostane tam, kam má. Třetím důvodem je, že endo může úplně zastavit proces ovulace.
Chirurgické odstranění endo


Dr. Cook ve své knize z roku 2012 zdůrazňuje, že pokud se endometrióza odstraní tzv. metodou široké excize (wide excision), nemoc se nikdy nevrátí. Dr. Seckin má podobný, ale ne úplně stejný názor. Uvádí, že jistotu, že se nemoc nevrátí nikdy, prostě a jednoduše nemáme. Pokud se ale endometrióza beze zbytků odstraní, pacientka má obrovskou šanci na bezbolestný život. O nemoci hovoří jako o „léčitelné“ a uvádí, že po kvalitní operaci 95% pacientek získá vysokou kvalitu života.


Dr. Seckin dále hovoří o tom, že podle něj je jedinou přijatelnou metodou, která endo dokáže beze zbytků odstranit, metoda hluboké excize za použití „studených chirurgických nůžek“ (cold scissors). Dále se vyjadřuje k odstranění endo pomocí laseru. Rozlišuje mezi lasery používajícími nízké napětí (low-voltage cutting current), a těmi používajícími vysoké napětí (shotgun lasers, Argon, KTP, YAG). Pokud je pro odstranění použit laser, měl by to podle něj být pouze CO2 laser (carbon-dioxide laser), který je jediný schopen ložiska endometriózy zcela vyoperovat. Podotýká ale, že protože nechává kolem ložisek spálenou tkáň, není tak bezpečný jako „studená metoda“, zvlášť v oblasti rekta, kolem močovodu či velkých žil. Stejně jako Dr. Cook se domnívá, že robotická metoda přináší méně kvalitní výsledky, než když chirurg pracuje svýma rukama.


Dr. Seckin dále popisuje, že při operaci používá tzv. metodu ABC (aqua-blue contrast), díky které je schopen rozpoznat až o 30% více ložisek endometriózy.Bolest


Endometrióza je nemoc, která se ve většině případů projevuje ukrutnými bolestmi. Bolesti se projevují během menstruace, při sexu, při močení, při pohybu střev a/nebo vylučování, v rektální oblasti, ve vaginální oblasti. A navíc k tomu často dochází k nevolnosti, zvracení, průjmům, zácpě či migrénám.


Bolest je způsobena jak krvácením ložisek endometriózy v dutině břišní (v podstatě vnitřní krvácení) a s tím souvisejícím zánětem, tak změnami na úrovni tkání i orgánů. Protože endometriální tkáň každý měsíc pracuje (krvácí, zanítí se, hojí se, jizví se, rozrůstá se), dochází k jevům, jako je jizvení a tuhnutí tkáně a/nebo srůstům s ostatními tkáněmi v okolí.


Je prokázáno, že chronické bolesti fyzicky mění struktury v našem mozku – mění se neurální sítě a morfologie. A je také prokázáno, že tyto změny mohou vést ke změnám v té části mozku, kde sídlí centrum typu osobnosti.


Z osobní zkušenosti můžu potvrdit, že pokud vás už pátý den trápí bolesti, se kterými se snažíte vypořádat, jak se dá, i když jste zbytek měsíce usmívající se sluníčko milé na všechny kolem sebe, stane se z vás zoufalý nevyspaný depresivní a podrážděný uzlíček.


K bolesti přímo způsobené změnami z endometriózy je časem potřeba přidat také neuropatické bolesti, které vznikají poškozením nervů v dané oblasti. Změny v tkáních mohou zasáhnout nervy vedoucí do nohou, zad či poševní oblasti, a mohou se projevovat kdykoliv během cyklu, případně i po vyoperování ložisek endometriózy.


K tomu všemu nesmíme zapomenout na emocionální bolest. Ta přichází snad s každým typem chronického onemocnění, kdy se pacient musí vyrovnat s tím, že nemůže žít běžný život. Navíc k tomu často přichází i pocity selhání či méněcennosti, se kterými není lehké se vyrovnat. Chronické onemocnění také často bývá neviditelné, a proto se dotyčný mnohdy musí vyrovnávat i s nepochopením okolí.

Zajímavost z historie


Co jsem opravdu nečekala, bylo, že Dr. Seckin uvádí jasné důkazy, že to, čemu se po tisíciletí říkalo „hysterie“, byla pravděpodobně endometrióza. Cituje článek z Journal of Fertility and Sterility (pro zajímavost níže kopíruji přímo citaci článku [5]), který na jasných historických podkladech uvádí, že hysterie byla ve velké většině případů endometrióza. (Slovo „hysteria“ pochází z řeckého „hystera“, které znamená „děloha“.)


Nepřijde mi to zas až tak překvapivé. Když vezmeme v úvahu, že žena s endo se potýká s hormonální nerovnováhou (a s ní spojenou emocionální horskou dráhou) a pravidelnými ukrutnými bolestmi, což jsou navíc příznaky, které nejsou na první pohled vidět, v dávných i nedávných dobách nad jejím chováním musel všem zůstávat rozum stát. Proto je tak důležité, aby se o nemoci stále více mluvilo, aby vznikla specifická lékařská specializace na její léčbu, aby přestala být diagnostikována v průměru s desetiletým zpožděním (údaj, který uvádí i Dr. Seckin), a aby se začalo pracovat na tom, že ženy s endo budou konečně mít šanci na vyšší kvalitu života.Nesprávná diagnóza


Dr. Seckin uvádí, že se neustále setkává s pacientkami přicházejícími s nesprávnou diagnózou. Nejčastěji je jí diagnóza dráždivého tračníku (IBS), ale mohou to být i další, zánětem slepého střeva počínaje, přes cysty na vaječnících, až po neurózy, úzkosti a deprese. Tato situace je podle něj naprosto nepřijatelná, a je potřeba lékaře vzdělávat tak, aby byla endometrióza včas diagnostikována. Jen tak je možné pacientky ušetřit obrovskému trápení a zajistit jim co nejdříve vysokou kvalitu života.
Výzkum


Na závěr své knihy se Dr. Seckin zmiňuje o své práci v oblasti výzkumu a zvyšování povědomí o nemoci. Spolu se svými kolegy založil The Endometriosis Foundation of America (EFA), která pořádá pravidelné konference, zajišťuje vzdělávání lékařů a pořádá různé projekty a akce na zvyšování povědomí o endo. EFA financovala například výzkumný projekt ROSE Study (Research Outsmarts Endometriosis), jehož cílem je zřídit banku endometriální tkáně a využít ji k dalšímu výzkumu.


Dále existuje projekt EMPWREndometriosis: Promoting Outreach and Wide Recognition, jehož cílem je přinášet osvětu do škol a místních komunit, a zaměřit se na vzdělávání mladých.


Doufám, že jste se stejně jako já dozvěděli spoustu nových věcí, a že tak pro vás bude boj s nemocí jednodušší. 

[1] Aubree Deimler. From Pain to Peace with Endo: Lessons Learned on the Road to Healing Endometriosis. eISBN: 9781483542546

[2] Maria Yeager. Adenomyosis: A Significantly Neglected and Misunderstood Disorder. ISBN-13: 978-1533065117, 2016.

[3] Andrew C. Cook. Stop Endometriosis and Pelvic Pain: What Every Woman and Her Doctor Need to Know. Femsana Press, 2012

[4] Tamer Seckin, MD. The Doctor Will See You Now: Recognizing and Treating Endometriosis. Turner Publishing Company, 2016

[5] Journal of Fertility and Sterility, Camran Nezhat, M.D., Farr Nezhat, M.D., and Ceana Nezhat, M.D., „Endometriosis: ancient disease, ancient treatments,“ 2012, http://www.endmarch.org/wp-content/uploads/2014/09/Endometriosis-Article.pdf
#endometrióza #bolest #hormony

867 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše
bottom of page